Välkommen till Ängstorp

Ni finner oss i det vackra Södermanland, på en hästgård ca 2 km utanför Eklången och 3 mil sydost om Eskilstuna. Gården är omringad av härlig skog och hästhagar där djuren får leva så nära naturen som möjligt. Förutom hästar finns hundar, katter, getter och höns som lever tillsammans i harmoni.

Ängstorp Hästunderstödda insatser arbetar både med enskilda individer och grupper, tonåringar och vuxna. Här deltar hästen som en viktig kollega och metoden är ett holistiskt alternativ till traditionella rumsbaserade terapier. Genom att delta i en aktivitet, hittar man nya sätt att vara och tänka genom det man upplever.

Det vi fokuserar på när vi träffas är medveten närvaro, somatiska upplevelser och olika aktiviteter som inkluderar observera hästar i sin naturliga miljö, möta häst/hästflock i frihet, spendera tid med hästar, borsta, leda, rida och andra aktiviteter tillsammans med hästen.

Vi som jobbar här, Claudia och Göran, vi har sammanlagt en bakgrund i socialt arbete i över 35 år som inkluderar arbete med våld i nära relation, trauma, ångestproblematik, missbruk, depression och utanförskap. Claudia har en kandidatexamen i beteendevetenskap och är certifierad inom hästunderstödda terapier i Australien. 

Om du är intresserad av en hästupplevelse som kommer hjälpa dig att utveckla dina personliga mål eller du kanske behöver lite time-out för att ta itu med livets utmaningar, är du välkommen att kontakta oss.