Teamet

Hästar lever i nuet, deras känslor är autentiska och i harmoni med dem själva, de låtsas inte vara något de inte är. Just därför har de så mycket att lära människan, både om oss själva och hur vi är i relation till andra.

Hästar har en mycket stark känsla av tillhörighet i sin flock, de lever hela tiden i denna nära relation. De påminner oss om hur vi alla är sammankopplade och en önskan hos oss att vara mer i närhet och gemenskap med andra i våra liv.

Hästar är intuitiva i sin natur och de hjälper oss att få bättre kontakt med våra känslor och intuition. De är känsliga för sinnesstämningar och bidrar genom att ge feedback till oss genom sitt beteende och kroppsspråk som i sin tur skapar en ökad självmedvetenhet hos oss.

Hästarnas önskan att söka kontakt med människan kan lära oss om hur vi är i relationer och utforska teman som t ex tillit, medveten närvaro, respekt, gränssättning, sårbarhet och närhet.

Hästar förespråkar beteenden som är viktiga för vår hälsa och välfärd som t ex medvetenhet, goda gränssättningar, leva i nuet, klar och tydlig kommunikation och att vara autentisk (sann, äkta och pålitlig).Naira, född -95, är ett Svenskt Varmblod och kom till oss från Värmland under hösten 2013. Naira är en klok och lugn häst, hon vet hur det är att ha varit utsatt. 

Sockan, född -95, är ett Svenskt Varmblod och har bott hos oss sen hon var 8 år gammal. Sockan är lugn, lyhörd och ansvarsfull och får ofta gå lös i trädgården. 

Poco, född -99, är en American Paint. Det är hon som bestämmer, hon håller ihop flocken och ger dem trygghet. 

Ragge, född -13, är en korsning Nordsvensk/Svenskt Varmblod och kom till oss 2014. Ragge är påhittig och lekfull. 

Nellie, född -14, är en American Paint och halvsyster till Spirit. Nellie är intuitiv och mild i sitt sätt att vara.

Spirit, född -15, är en American Paint och halvbror till Nellie. Spirit är en mycket lugn och mysig häst.