HUT och HUL

HUT (Hästunderstödda terapier) eller EAP (Equine Assisted Psychotherapy) som det heter i Australien är en form av djurunderstödd terapi där du och jag är tillsammans med en eller flera hästar. Vi erbjuder ett tryggt sätt att utforska dina egna upplevelser både i nutid och det som skett tidigare i livet, dina erfarenheter kring relationer samt att bli mer medveten om det som är här och nu. Tillsammans utforskar vi vanemönster och beteenden som inte är till nytta längre och som du önskar förändra. Detta gör vi genom att jobba med de mål som du själv har identifierat och tycker är viktiga. Hästarna med deras unika egenskaper, agerar som medarbetare/kollega, de stöttar och bidrar i denna process.

HUL (Hästunderstödd lärande) eller EAL (Equine Assisted Learning) som det heter i Australien är inte terapi vilket innebär att man går inte in på djupet för att hitta anledning och orsak till sitt mående utan arbetar med det som finns här och nu. Syfte och mål med EAL är personligt utveckling, ledarskap, utveckla sitt sociala och emotionella lärande och jobba med relationer.

Vi lär oss bäst genom upplevelser och i EAP/EAL erbjuds en trygg upplevelse tillsammans med hästar med målet att utveckla medvetenhet, lära sig nya livskunskaper, utforska relationer samt bli medveten om beteende-, emotionella- och tankemönster som inte längre är i ens bästa intresse.

Dessa specifika upplevelser är utformade så att de passar dig och dina mål, många av dessa upplevelser är på marken med hästarna så någon erfarenhet av hästar är inte nödvändig. Även människor som av någon anledning har utvecklat en rädsla för hästar kan få ut väldigt mycket av denna metod.

VAD EAP/EAL KAN HJÄLPA DIG MED

VAD EAP/EAL INTE ÄR

  • Det är inte terapi för hästar
    Det är en intervention för människor men med hästen som den viktigaste kollegan som stöttar och hjälper i processen.
  • Det är inte en intervention för att förbättra sina hästkunskaper, sin ridning eller horsemanship kunskaper.
    Det är en intervention för att utforska människans egna terapeutiska eller personliga mål i mötet med hästen, antingen från marken eller på hästryggen.
  • Det är inte begränsat till människor med erfarenhet av hästar.
    Det är lika effektivt för människor med liten eller ingen erfarenhet, faktum är att man kan utvecklas och skapa måluppfyllelse fantastiskt bra utan förutfattade meningar eller kunskaper om hästar.

Vad kan man förvänta sig i ett möte?

Vad man kan förvänta sig beror helt på vad anledningen är att du vill komma till oss, vilka mål du önskar utforska, om du kommer ensam eller i grupp och vilka frågor eller teman som kommit upp i första kontakten.

Hur ser träffarna ut?

Träffarna sker i ett rum, i hagen, skogen eller på ridbanan, ofta är det en kombination av flera. Du kommer bli bemött med empati och respekt. Du kommer bli erbjuden att delta i en upplevelse med hästar med dina egna mål som fokus.

För individträffar

Fokus på första träffen blir att prata kring din personliga situation, utmaningar och mål. Från denna information skapas en planering framåt.

All information du väljer att dela med dig i träffar samt anteckningar kommer hållas med strikt sekretess. Om det skulle finnas behov att kontakta andra insatser kommer du först få frågan om du samtycker till att vi delar den informationen. I sådant fall kommer vi skriva ett samtyckesavtal först.

Du bestämmer själv vad du vill dela med dig, du kommer aldrig övertalas att dela med dig av något du inte kan eller vill.

I grupper

I en gruppträff kan det bli nödvändigt att dela med dig av dina upplevelser samt delta i aktiviteter med andra i gruppen och hästarna.